Poniżej znajdą Państwo ofertę grupowego ubezpieczenia NNW uwzględniającego sporty wysokiego ryzyka.

Judo zalicza i akrobatyka zalicza się do tej grupy z automatu, niezależnie od wieku i zaawansowania ćwiczących.

Przypominamy, że ubezpieczenie dziecka leży po stronie rodziców.

Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe.

Jeżeli wasze dziecko ma inne ubezpieczenie obejmujące sporty wysokiego ryzyka jest ubezpieczone również w czasie naszych treningów.

Koszt Ubezpieczenia to 50 zł za rok.

Jeżeli chcielibyście skorzystać z naszej oferty prosimy o wpłatę 50 zł na poniższe konto:

UKS NEKO

25203000745996010108856101

Nie wysyłamy dodatkowych potwierdzeń o zaksięgowaniu wpłaty. Jeżeli dokonaliście przelewu na podane konto dziecko jest objęte ubezpieczeniem od dnia wpływu przelewu na nasze konto.

Karta_produktu_Grupowego_Ubezpieczenia_NNW_fa4fc52164

OWU_Grupowego_Ubezpieczenia_NNW_obowiazujace_od_20_01_2022_146297aacc