Zasady higieny i bezpieczeństwa podczas zajęć

Drodzy klubowicze❗️

Mimo wejścia Warszawy w strefę czerwoną cały czas DZIAŁAMY DALEJ 💪 Pozwalają na to najnowsze wytyczne❗️Jednak z uwagi na zdrowie nas wszystkich musimy zaostrzyć (i przypomnieć) o obowiązujących procedura bezpieczeństwa❗️😷

1️⃣ Podczas zajęć judo organizowanych we wszystkich naszych placówkach mogą przebywać wyłącznie trenerzy, zawodnicy, pracownicy klubu i pracownicy danej placówki oświatowej. Rodzice, opiekunowie i inne osoby towarzyszące mają całkowity zakaz wchodzenia do szkoły.

2️⃣ Zawodnicy, dzieci wchodzą na zajęcia tylko z trenerem lub pracownikiem klubu.

3️⃣ Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk 🙌

4️⃣ Obowiązuje noszenie maseczek/ przyłbic w korytarzach, szatni, aż do wejścia na salę treningową.😷

5️⃣ Drogę między szatnią, a mata pokonujemy w klapkach.

6️⃣ Trenerzy przed wejściem na salę treningową będą mierzyć temperaturę (tylko zdrowe dzieci mogą brać udział w treningach).

7️⃣ Dodatkowe procedury: 15 minutowe przerwy między zajęciami, wietrzenie sal oraz codzienna dezynfekcja maty.