Karta obozowa

Prosimy o wypełnienie formularza karty obozowej ze szczególną uwagą PESEL uczestnika i nr telefonu rodzica

Dane uczestnika wypoczynku

Miejsce zamieszkania uczestnika wypoczynku

Informacje dotyczące opiekunów uczestnika wypoczynku

lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku

Miejsce zamieszkania opiekunów uczestnika wypoczynku

W przypadku uczestnika niepełnoletniego. Dziennik Ustaw – 42 – Poz.

Pozostałe informacje

w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym

na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary

Nazwa sekcji

Zgody

Formularz został poprawnie wysłany.
Karta obozowa, dokumenty oraz dalsze instrukcje zostały wysłane na podany adres e-mail.

Formularz nie został wysłany.
Osoba z tym numerem Pesel znajduje się już w bazie. Jeżeli poprzednio wypełniona karta jest błędna prosimy o kontakt.

Formularz zawiera błędy.
Błędny numer pesel.

Formularz nie został wysłany.
Wystąpił błąd podczas próby wysłania maila. Sprawdź poprawność wprowadzonego adresu email.