ul. Jagiellońska 67 Legionowo; przedszkole ZSP nr 2

ŚRODY 13:00-14:30

 1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (średnio 4 zajęcia w ciągu miesiąca). Czas trwania zajęć wynosi 30 minut.
 2. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych) od Uczestnika.
 3. W przypadku nieobecności na połowie lub więcej zajęć w miesiącu, składka wynosi 25 zł.
 4. W przypadku świąt lub innych okoliczności gdy zajęcia nie mogą się odbyć Wykonawca zmniejsza stawkę miesięczną zajęć adekwatnie do nieodbytych zajęć.
 5. Aktulane saldo (skorygowane wg. obecności dziecka na zajęciach) można sprawdzić w naszym PANELU RODZICA, dostępnym również ze strony głównej klubu. Ewentualne nadpłaty powstałe w ciągu roku szkolnego są zwracane na konto w czerwcu, lub wcześniej w przypadku rezygnacji z zajęć.
 6. Trener zabiera na zajęcia TYLKO dzieci zarejestrowane w naszym systemie.

Opłaty za zajęcia dokonujemy do 10-ego dnia każdego miesiąca za miesiąc  poprzedni na indywidualny rachunek bankowy przypisany do każdego zawodnika.

W tytule wpisujemy tylko nazwisko i imię dziecka.

Plan zajęć w placówce

 • 15:00
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:30
 • 17:00
 • 17:30
 • 18:00
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:30
 • 20:00
 • Poniedziałek
 • Wtorek
 • Środa
 • Czwartek
 • Piątek
 • Sobota
 • Niedziela